Szkolne przygotowania do 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski

W tygodniu poprzedzającym 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, odbyło się w naszej szkole dużo imprez związanych z tym doniosłym wydarzeniem.

Głównym punktem  przygotowań do rocznicy był konkurs strojenia sal lekcyjnych. Młodzież wykazała się inwencją twórczą i pomysłowością. Przy ocenie były brane pod uwagę kompozycja, forma przekazu treści i wrażenia estetyczne. W tej konkurencji palmę pierwszeństwa zdobyły dwie klasy:

  • 4 SP (wych. Marta Kitlińska)
  • 6 SP (wych. Anna Martowicz).

Kolejnym punktem przygotowań był konkurs z wiedzy o Polsce. Najlepszymi uczniami okazali się na poziomie szkoły podstawowej uczniowie z klasy 8: Gabriela Kozłowska i Aleksandra Chlebowska. W gimnazjum byli to: Julia Mytych, Marek Grzonkowski i Jakub Koszyński. W liceum uczennice klasy 1: Alicja Stankiewicz i Angelika Mazurowska.

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy i gratulujemy!

Szkolne przygotowania do 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski