Zajęliśmy III miejsce w Olimpiadzie

Dziś w Urzędzie Miejskim odbył się międzyszkolny etap XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. W konkursie brały udział dwuosobowe zespoły reprezentujące 12 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Elbląga.

Etap międzyszkolny składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej zespoły miały do rozwiązania test z zakresu tematyki związanej z obroną cywilną, szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz  bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Cześć praktyczna obejmowała udzielenie pierwszej pomocy, praktyczne wykorzystanie znajomości przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność postępowania w sytuacji zagrożeń.

Ostateczna klasyfikacja:

I miejsce – Zespół Szkół Technicznych, uczniowie: Wiktoria Strzyżewska, Alicja Rogoz
II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, uczniowie: Katarzyna Górska, Kaja Kuligowa
III miejsce – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent, uczniowie: Rafał Rozkowiński, Kaja Wodzak.

Od lewej: Grzegorz Uściński (nauczyciel EBD), Rafał Rozkowiński, Kaja Wodzak oraz Wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak.

Serdecznie gratulujemy naszym licealistom Kai i Rafałowi za zajęcie III miejsca.

Zajęliśmy III miejsce w Olimpiadzie wqiedzy o Obronie Cywilnej.