Uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci osób represjonowanych i gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego

Ten rok był rokiem gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego.

W dniu dzisiejszym w naszej szkole obchodziliśmy zakończenie tych uroczystości. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było odsłonięcie tablicy ku czci ofiar sytemu komunistycznego. W budynku przy ul. Królewieckiej 100 w latach 1945-1949, byłej siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa w Elblągu, przetrzymywano polskich patriotów, również  gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, honorowego obywatela naszego miasta.

Pan Wicewojewoda oraz władze  miasta, z Panem Prezydentem i Przewodniczącym Rady Miasta na czele, Ksiądz Biskup oraz przedstawiciele służb mundurowych i stowarzyszeń osób represjonowanych, złożyli wieńce, kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia.

Nasza młodzież z Panem Dyrektorem podjęła gości w murach szkoły, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.  Były przemówienia okolicznościowe, recytacje i prezentacje nawiązujące do tamtych lat.

Uroczystość miała charakter podniosły i patriotyczny!

 

Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku szkoły

Zapraszamy do zobaczenia reportażu z uroczystości przygotowanego przez Truso.tv