Nowy Samorząd Szkolny

W dniu 13 listopada odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego!

Do wyborów przystąpiło ośmiu kandydatów, którzy rywalizowali o 6 miejsc w Samorządzie! W procesie głosowania oddano 73 głosy ważne. Po oficjalnym, jawnym liczeniu oddanych głosów, skład nowego Samorządu przedstawia się następująco:

  • Przewodniczący: Hubert Drewczyński – klasa I LO (34 głosy),
  • Pierwszy Wiceprzewodniczący: Sebastian Dziąbkowski – klasa I LO (12 głosów),
  • Drugi Wiceprzewodniczący(a): Gabriela Kozłowska – klasa VII B (7 głosów),
  • Sekretarz Samorządu: Jakub Koszyński – klasa II B (6 głosów),
  • Koordynator ds. Wolontariatu: Bartosz Widomski – klasa II B (5 głosów),
  • Koordynator ds. Imprez Szkolnych: Nikodem Wierzbicki – klasa II B (5 głosów).

Oficjalne ogłoszenie wyników i przedstawienie nowego składu nastąpiło podczas apelu z okazji dnia niepodległości w dniu 14 listopada.

Zapraszamy także na stronę internetową Samorządu: www.student.regent.edu.pl oraz Facebooka: https://www.facebook.com/suregent/

Nowemu Samorządowi Szkolnemu życzymy samych sukcesów.

Samorząd Uczniowski Regent College na rok szkolny 2017/2018. Od lewej: Hubert, Sebastian, Gabriela, Jakub oraz Bartosz.