Spotkanie kierowników Centrów Egzaminacyjnych Uniwersytetu Cambridge w Pradze

5 października Cambridge English Assessment, oferujące egzaminy z języka angielskiego,  zorganizowało szkolenie dla autoryzowanych centrów z Europy Wschodniej.

Szkolenie odbyło się w Pradze w budynku Uniwersytetu Ekonomii. Z ramienia Regent College Examination Centre w szkoleniu uczestniczyła mgr Anna Greń, kierownik centrum w Elblągu.

Szkolenie dotyczyło takich aspektów jak: właściwe przeprowadzanie egzaminów, zmiany w formie egzaminów dla dzieci oraz nowych propozycji czynności marketingowych i promowania egzaminów. Szkolenie dało możliwość cennej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz poznania osób prowadzących centra z Czech i Słowacji.

On the 5th October, Cambridge English Assessment organized a meeting for its authorised centres from Eastern Europe.

The training took place in Prague in the building of the University of Economics and Regent College Examination Centre in Elbląg was represented by Anna Greń M.A., Local Secretary.

The training was devoted to update on proper running of the exams,  on changes into the format of exams for young learners as well as on promotion and marketing activities used to sell exams. The training participants had the possibility to exchange valuable experience and to meet Centre Exams Managers from Czech Republic and Slovakia.