Nasi mali pszczelarze!

„Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia” – Albert Einstein.

W dniu dzisiejszym naszych pierwszaków odwiedzili panowie pszczelarze- Jacek Witkowski oraz Mariusz Lamp – z pasieki „Miód Malina” w Pilonie. Opowiedzieli nam o życiu pszczół, zaprezentowali ich dom (ul) oraz pokazali nam urządzenia niezbędne do wytwarzania miodu. Było słodko, mogliśmy kosztować miód prosto z pasieki, ubrać prawdziwy strój pszczelarza i usłyszeliśmy odpowiedzi na nasze wszystkie pytania. Pasiekę Pana Mariusz i Jacka odwiedzimy na wiosnę przyszłego roku.

Our little beekeepers!

“If the Bee Disappeared Off the Face of the Earth, Man Would Only Have Four Years Left To Live” – Albert Einstein

Today, our first graders were visited by the beekeepers – Jacek Witkowski and Mariusz Lamp – from the apiary „Honey Raspberry” in Pilona. They told us about the life of bees, presented what a beehive looks like and showed the equipment which is necessary to produce honey. The meeting was really sweet, we tried honey straight from the apiary, we put on the authentic beekeeper’s outfit and we got the answers to all our questions. Next spring we are going to visit Mr. Jacek and Mr. Mariusz’s apiary.