Aktywna Tablica – otrzymaliśmy dofinansowanie!

Uprzejmie informujemy, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, powołany Zarządzeniem Nr 56/2017 Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2017 r., na posiedzeniu 26 września 2017 r. pozytywnie ocenił wniosek naszej szkoły i udzielił nam dofinansowania na zakup sprzętu multimedialnego.

Zgodnie z złożonym wnioskiem, szkoła podstawowa otrzymała dofinansowanie na zakup czterech zestawów multimedialnych (tablica multimedialna oraz rzutnik) w wysokości 14.000,00 zł. Po podpisaniu umowy, już niedługo, nasze pracownie wzbogacą się o nowoczesny sprzęt multimedialny.

“The interactive whiteboard” – we have received a grant!

We would like to inform you that the government support programme for the development of school infrastructure and competence of students and teachers in the area of information and communication technology – “The interactive whiteboard”, established by the Order No 56/2017 by the Schools Superintendent of the Warmian-Mazurian Voivodship on August 28,2017, at the meeting on September 26, 2017, has positively evaluated our school’s application and provided us with the funding for the purchase of multimedia equipment.

According to the submitted application, the primary school has received a subsidy of 14.000,00PLN for the purchase of four multimedia sets with one set including an interactive whiteboard and an overhead projector. Soon after the agreement is signed, our workplace will be enriched with modern multimedia equipment.