Wejdź z nami w reformę edukacji i zaufaj na 6 lat

Zapraszamy szóstoklasistów do siódmych klas anglojęzycznej szkoły podstawowej z gwarancją kontynuacji nauki w 4 letnim Liceum Anglojęzycznym Regent. Jedynej takiej szkoły anglojęzycznej.

Młodzież rozpoczynając naukę w siódmej klasie Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej i kontynuując ją w Liceum Anglojęzycznym Regent rozpoczyna de facto naukę w 6-letnim dwujęzycznym liceum. Program nauczania w szkole podstawowej i liceum posiada takie same profile i rozszerzenia.

Dzięki temu:

 • zapewniamy 6-letnią ciągłość procesu dydaktycznego w wybranym profilu nauki – bez stresujących zmian,
 • młodzież będzie doskonale przygotowana do matury i kontynuacji nauki na wybranym kierunku studiów,
 • młodzież zda międzynarodowe egzaminy Uniwersytetu Cambridge – FCE/CAE,
 • wykreujemy laureatów i finalistów olimpiad czy konkursów przedmiotowych.

Zapewniamy:

 • naukę w klasach liczących maksymalnie 20 uczniów,
 • podział klasy na grupy językowe i rozszerzenia,
 • efektywne wykorzystanie czasu spędzanego w szkole,
 • udział w projektach międzynarodowych Erasmus+ oraz atrakcyjne wycieczki zagraniczne,
 • wsparcie w nauce i wychowaniu.

Szkoła oferuje największą w regionie liczbę godzin nauki języków obcych tygodniowo. Nauka odbywa się w grupach o różnych poziomach zaawansowania pod okiem doświadczonych lektorów i native speakerów.

Dbamy o to, aby nasi uczniowie uczyli się w czasie lekcji. Istotne jest aby jak najlepiej wykorzystywali czas w szkole. Nie przenosimy odpowiedzialności na dom i pracę z korepetytorami. Wspieramy uczniów z trudnościami w nauce a także rozwijamy talenty uczniów zdolnych, którzy korzystają z kół olimpijskich.

Szkoły Anglojęzyczne Regent to również atmosfera i ludzie. Staramy się wspierać uczniów poprzez traktowanie ich jak partnerów działań edukacyjnych. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze. Regent to mała szkoła – wszyscy się znają.

Oferujemy naukę w klasie siódmej o profilach:

1. Anglojęzycznym (biologiczno-chemicznym):

 • język angielski w ilości 7 godzin tygodniowo, w tym konwersacje z obcokrajowcami (native speakers) w małych grupach,
 • w siódmej klasie dodatkowe zajęcia przygotowujące do nauki chemii i biologii prowadzonej częściowo w języku angielskim (kolejne 2 godziny języka angielskiego),
 • uczniowie klasy ósmej zaczynają naukę chemii, biologii oraz dodatkowo wiedzy o społeczeństwie w języku angielskim,
 • przygotowanie do egzaminu FCE/CAE (zdawanego w klasie I liceum),
 • drugi język do wyboru: niemiecki lub francuski.

2. Matematyczno-językowym:

 • dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych i technicznych,
 • dla uczniów pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie,
 • matematyka w ilości 6 godzin tygodniowo – program rozszerzony,
 • język angielski w ilości 5 godzin tygodniowo, w tym konwersacje z obcokrajowcami (native speakers) w małych grupach,
 • przygotowanie do egzaminu FCE/CAE (zdawanego w klasie I liceum),
 • drugi język do wyboru: niemiecki lub francuski.

Utworzone klasy liczyć będą do 20 uczniów z podziałem na grupy językowe i rozszerzenia.

Zajęcia szkolne będą odbywały się codziennie od 8:00 – 15.25.

Przykładowy tygodniowy plan lekcji.

Naszym absolwentom zapewniamy miejsce w Liceum Anglojęzycznym Regent. Jest to ważne, gdyż uczniowie obecnych klas 6 szkół podstawowych oraz 1 klas szkół gimnazjalnych będą rywalizować w 2019 r. o miejsca w szkołach średnich.

Zapraszamy do składania podań w sekretariacie szkoły.

Pierwsza tura rekrutacji trwa do 19 maja 2017 r.