Rozpoczęliśmy nabór do pierwszych klas szkoły podstawowej.

Regent – szkoła odkrywców talentów

Nasza szkoła to miejsce skupione na uczniu i jego potrzebach, miejsce, w którym każde dziecko rozwija się w swoim tempie i na swój własny sposób. W Szkole Podstawowej Regent wiemy, jak zapewnić edukację na najwyższym poziomie i stworzyć atmosferę, w której rodzą się pasje – naukowe, artystyczne oraz sportowe. Staramy się, aby każdy z naszych uczniów miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a wszechstronnie wykwalifikowani, przyjaźni nauczyciele sprawiają, że Regent jest miejscem, w którym szacunek i życzliwość do drugiego człowieka jest codziennością.

Regent – szkoła otwarta na świat

Odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów są działania służące wyposażeniu ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wierzymy, że nauka języków obcych poszerza horyzonty, umożliwia rozwój i sprzyja efektywnej komunikacji w codziennym życiu, a mądre korzystanie z najnowszych technologii podczas nauki sprawia, że nasi uczniowie są przygotowani do życia we współczesnym, cyfrowym świecie.

Regent – jedyna szkoła z dwujęzycznym nauczaniem wczesnoszkolnym

Język angielski w klasach I-III realizowany jest w wymiarze 10 godzin lekcyjnych z podziałem na dwie godziny w ramach podstawy programowej oraz osiem godzin w ramach warsztatów English Music, Art, Games oraz Talk prowadzonych przez nauczycieli obcokrajowców.

We give your children a head start in life!!!

I. Oferta nauczania w klasie pierwszej:

 • indywidualne tempo nauczania dla każdego dziecka,
 • klasy 14-16 osobowe,
 • nauka biegłego czytania w języku polskim, czytanie podstawą rozwoju dziecka,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez uczestnictwo w spektaklach, warsztatach, wystawach, prelekcjach, itp.,
 • nauka języka angielskiego jako drugiego języka, którym dzieci biegle się posługują (10 godz. tygodniowo, zajęcia z obcokrajowcami – Native Speakers), w ramach zajęć English Music, Art, Games, Talk dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach dodatkowych prowadzonych w języku angielskim przez nauczycieli obcokrajowców w formie projektów,
 • nauka programowania przy wykorzystaniu platformy Scratch,
 • zapewniamy dzieciom spokój, ciszę oraz kameralne warunki,
 • aktywność fizyczna dzieci jest dla nas priorytetem (zajęcia na hali, basenie, ściance wspinaczkowej- 4 godziny tygodniowo),
 • współpracujemy ze  specjalistami w zakresie logopedii, gimnastyki korekcyjnej a także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • prace domowe dzieci odrabiają w ramach zajęć pozalekcyjnych – Odrabianki – od poniedziałku do czwartku, w piątki odrabiane z rodzicami,
 • dzieci zostawiają książki i zeszyty w szkole – od poniedziałku do czwartku,
 • opieka w godzinach 6:45-17:00,
 • posiłki – śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad przygotowywane w szkole przez Lovely Kitchen, menu dostępne cotygodniowo, II śniadanie oraz obiad rodzice opłacają w ramach czesnego,
 • rozbudzamy w dzieciach radość  chodzenia do szkoły (jest to wielki problem współczesnej szkoły).

II. Odpłatność za szkołę

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest finansowana z dotacji państwowej i czesnego. W czesnym zawarte są zajęcia od 6:45 do 17:00, drugie śniadanie oraz obiad. Wysokość czesnego wynosi 450 zł.

W szczególnych przypadkach oraz przy zapisie dwojga dzieci czesne ustalane jest indywidualnie z Dyrektorem szkoły.

III. Terminy rekrutacji

I termin – do 31 marca 2017 r.
II termin – (w przypadku wolnych miejsc) do 31 maja 2017 r.

Rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej, proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły podania wraz z kwestionariuszem kandydata (do pobrania ze strony).

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje Dyrektor po odbyciu rozmowy z rodzicami.

IV. Planowany tygodniowy plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018.

 • EW – edukacja wczesnoszkolna w podziale na: edukację polonistyczną, muzyczną, plastyczną, społeczną, przyrodniczą matematyczną i technikę w ramach podstawy programowej
 • EW angielski – język angielski w ramach podstawy programowej
 • EW WF – wychowanie fizyczne w ramach podstawy programowej
 • EW Informatyka – w ramach podstawy programowej
 • EW Programowanie – zajęcia z programowania Scratch uczące młodych ludzi kreatywnego myślenia, współpracowania oraz wyciągania wniosków
 • EW Basen – zajęcia na basenie, odbywające się conajmniej raz w tygodniu,
 • English Music, Art, Games, Talk – różnorodne zajęcia dodatkowe prowadzone w języku angielskim przez nauczycieli obcokrajowców w formie projektów
 • Zaj. art – zajęcia dodatkowe mające na celu stymulowanie rozwoju sfery poznawczej dziecka
 • Odrabianki – zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe) odbywające się od poniedziałku do czwartku, podczas których dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu prac domowych. Dzieci uczestniczące w odrabiankach zostawiają podręczniki w szkole.

V. Kontakt

SZKOŁY ANGLOJĘZYCZNE REGENT W ELBLĄGU
Szkoła Podstawowa Regent
ul. Królewiecka 100, 82-300 ELBLĄG
T. 55 234-07-23
sp@regent.edu.pl