Byliśmy w Piekle i wróciliśmy żywi

We were in Hell and we came back from there

Rozpoczęliśmy sezon wędrówek po Powiślu i okolicach. Korzystając ze słonecznej pogody i sprzyjającej atmosfery rozpoczęcia nowego roku szkolnego postanowiliśmy zajrzeć w najdalsze zakątki delty Wisły – naszej królowej rzek. Zwiedziliśmy zabytkowe kościoły z XIV wieku w Miłoradzu i Mątowach. Wnętrza tych kościołów były pokryte malowidłami naściennymi. Staliśmy się znawcami wyposażenia kościołów z XIV w. Kolejnym etapem było Piekło. To niewielka wieś w ramionach Wisły i rzeki Nogat. W której w 1937 roku ze składek społecznych wybudowano polską szkołę podstawową na terenie Wolnego Miasta Gdańska, która istniała nieprzerwanie do 2011 r. Jednak najciekawszym miejscem były śluzy oddzielające rzekę Wisłę od Nogatu. Kompleks ten to Biała Góra. To miejsce, które chroni całe Żuławy przed falą powodziową Wisły. Naszą wycieczkę zakończyliśmy w Sztumie, zwiedzając zamek krzyżacki z XIV wieku, rezydencję letnią wielkich mistrzów.  Syci wrażeń i słońca wróciliśmy do domu późnym popołudniem. Nasze Powiśle ma jeszcze wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia i zobaczenia.

Mamy nadzieję, że już wiosną następnego roku wyruszymy na kolejne wędrówki. 

We have started the hiking season along the Vistula river and its vicinity. Taking advantage of the sunny weather at the beginning of the new school year, we decided to look into the furthest corners of the Vistula delta – the queen of our rivers. We visited historic churches from the 14th century in Miłoradz and Mątowy. The interiors of these churches were decorated with wall paintings. We have become experts on the 14th century church accessories. The next stage was Piekło (the name of this city means ‘hell’ in English. It is a small village located between the Vistula and the Nogat River. In 1937, despite the fact that Piekło belonged to the Free City of Gdańsk, a Polish elementary school was built there and it operated continuously until 2011. However, the most interesting place that we saw were the water gates separating the Vistula and Nogat rivers. This complex is called Biała Góra. It is a place that protects the entire Żuławy area from being flooded by the Vistula River. Our trip ended in Sztum, where we visited the 14th century Teutonic castle which was a summer residence of the great masters. We returned home in the late afternoon.

We know that this area of the Vistula river still has many interesting places to visit and we hope that next year we will go there on another hiking trip again. 


Najnowsze wiadomości z Regent College.


Instagram


Wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalnego 2020 r. w Elblągu i okolicach.


We give your children a head start in life!!