Ruszamy!

Let us begin!

„Kochani, zaczynamy kolejny etap, kolejny rok szkolny. Zaczynamy go pełni optymizmu, zmobilizowani i z nadzieją na wiele sukcesów” – w takim tonie przywitaliśmy dziś na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 wszystkich uczniów, ich rodziców i nauczycieli Regent College International Schools. Szczególnie ciepło przywitaliśmy wszystkich tych, którzy zaczynają przygodę z naszą szkołą podstawową i liceum – witajcie na pokładzie.

Wyniki matur i egzaminów ósmoklasisty z zeszłego roku szkolnego świadczą o tym, że nawet w niełatwych warunkach zdobywamy laury. Tych laurów, ale przede wszystkim wiele satysfakcji, radości, śmiechu, wspaniałych przyjaźni i końskiego zdrowia życzymy naszym Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom i ich rodzinom na cały ten rok szkolny  

Dyrekcja Regent College International Schools 


„Dear all, we are starting a new stage, a new school year. We start it full of optimism, motivation and hoping for successful accomplishments of all sorts of projects” – in such a spirit we welcomed today, during the official Opening Ceremony of the 2020/2021 school year, all Regent College International Schools students, their parents and teachers. Especially warm welcome words were addressed to all those who are starting their adventure in our primary and high school – welcome on board.

The results of the end of high school and end of primary school exams proved that even in quite challenging circumstances we score at the very top of the tables. We wish you plenty of these high scores but most of all, we wish a lot of satisfaction, joy, laughter, great friendships and excellent health to all our Students, their Parents, our Teachers, Administration and Facilities Team.

Management of Regent College International Schools 


Najnowsze wiadomości z Regent College.