Plan zajęć na 2 września 2020 r.

School schedule for 2nd September 2020  

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasy 1 – 3 – według planu na Librusie
klasa 4 9:30 – 13:30 – dzień z wychowawcą – spotkanie w sali 2B; lunch o 13:30
klasa 6 9:30 – 13:30 – dzień z wychowawcą – spotkanie w sali 2C; lunch o 13:30
klasa 7 9:00 – 12:30 – dzień z wychowawcą – spotkanie w sali 2A; lunch o 12:30
klasa 8 9:00 – 12:30 – dzień z wychowawcą – spotkanie w sali 3B; lunch o 12:30

LICEUM
klasa 1 9:00 – 13:00 – dzień z wychowawcą – spotkanie przed głównym budynkiem szkoły (ul. Królewiecka 100); lunch o 13:00
klasa 2 po SP 9:00 – 13:00 – dzień z wychowawcą – spotkanie w budynku B; lunch o 13:00
klasa 2 po gimnazjum 12:00 – 14:00 – dzień z wychowawcą –  spotkanie w budynku B; lunch  14:30
klasa 3 10:00 – 14:00 – dzień z wychowawcą – spotkanie w sali 4B (budynek A); lunch o 14:30

Plan na kolejne dni będzie zamieszczany na Librusie. Prosimy sprawdzać go codziennie aż się ustabilizuje.


PRIMARY SCHOOL
P1-3 – according to the schedule on Librus  
P4 9:30 – 13:30 – day with class teacher – room 2B; lunch at 13:30
P6 9:30 – 13:30 – day with class teacher – room 2C; lunch at 13:30
P7 9:00 – 12:30 – day with class teacher – room 2A; lunch at 12:30
P8 9:00 – 12:30 – day with class teacher – room 3B; lunch at 12:30

LICEUM
S1 9:00 – 13:00 – day with class teacher – meeting in front of the main building at Królewiecka 100; lunch at 13:00
S2 following primary school 9:00 – 13:00 – day with class teacher – meeting in building B; lunch at 13:00
S2 following junior high school 12:00 – 14:00 – day with class teacher – meeting in building B; lunch at 14:30
S3 10:00 – 14:00 – day with class teacher – spotkanie w sali 4B (budynek A); lunch at 14:30

Further schedules will be published on Librus. Please check the Librus schedules daily until the set versions appear.


Najnowsze wiadomości z Regent College.