BRAWO! BRAWO! BRAWO!

I tak dotrwaliśmy do końca! Rok szkolny, który zapamiętamy na bardzo długo! Każdego roku jesteśmy z Was dumni i dziękujemy Wam – uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za Waszą pracę, uśmiech, pomoc i zaangażowanie. W tym roku szczególnie. Drodzy Uczniowie, stanęliście na wysokości zadania i pracowaliście naprawdę bardzo solidnie w tym w tym zupełnie dla wszystkich nowym świecie lekcji online, zachowując przy tym pogodę ducha! Gratulujemy Wam! Rodzice, dziękujemy Wam za każde miłe słowo, za wsparcie i doping – bez Was i Waszego zaangażowania ten rok, a zwłaszcza ostatni semestr, byłyby dla naszych uczniów o wiele trudniejsze. Nauczyciele, chapeau bas za te setki godzin przed komputerem – planowania zajęć, prowadzenia ich online, sprawdzania i konsultacji, za przygotowania do egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, za przeskoczenie wszystkich przeszkód, jakie system (edukacji i informatyczny) przed Wami stawiał. Żadna szkoła w Elblągu i, ośmielimy się twierdzić, niewiele szkół w całej Polsce uczyło w tych warunkach ostatnich miesięcy w tak zorganizowany i intensywny sposób jak my (jeśli nie wierzycie, popytajcie znajomych). Możecie być z siebie dumni. My jesteśmy bardzo dumni z takiego zespołu.  Pracownicy administracji i obsługi – dla Was też był to rok pełen wyzwań, ale trzymaliście stery twardo i odważnie, nie wpadając w panikę, za to dokładając starań, by nasz okręt płynął przez to wzburzone morze. Dziękujemy! 

Nasi uczniowie odbierają dziś świadectwa w czasie kameralnych spotkań i ruszamy na zasłużone wakacje. Odpoczywajcie, regenerujcie się i korzystajcie z wolnego czasu, najlepiej jak najdalej od komputerów. Do zobaczenia we wrześniu!

Dyrekcja Międzynarodowej Szkół Regent College w ElbląguAnd so we made it! A school year to remember! Each year we are proud of you and each year we thank you – students, parents, teachers, administration and facilities workers for your work, your support and enthusiasm. This year the more so. Dear Students, you worked exceptionally well under the challenging circumstances of online learning that were completely new to you. And you kept your enthusiasm, while doing so! Congratulations! Parents, thank you for each and every kind word you had for us, for your support and all the thumbs up – without you and your engagement this school year, and especially the last semester, would have been much more difficult for your children. Teachers, chapeau bas for the hundreds of hours spent in front of computer screens, preparing, delivering and marking, for the online consultations and the work that you put into preparing our students to the national exams in P8 and high school. You overcame all the obstacles that the system (both the system of education and IT system) threw at you. No other school in Elbląg, and we dare say not many other schools in Poland, were teaching as intensively and efficiently as we did under the lockdown conditions (ask your friends if you doubt it 😉). You can be proud of yourselves. We certainly are proud of having such a team! Administration, support and facilities workers – for you it was a year full of challenges as well, but you hold on to the steering wheel with confidence and calm, not panicking but putting an extra effort to make sure that our vessel kept sailing smoothly through the stormy seas. Thank you!

Our students are collecting the end of the school year certificates today, and all of us are ready to start well-deserved holidays. Relax, regain strength, and make the most of your free time, as far away from computer screens as possible. See you in September!

Management Team of Regent College International Schools.