Szkoła online – u nas wygląda to zupełnie inaczej 😊

Wyzwanie i rozwiązanie

Obecna sytuacja postawiła szkoły w Polsce (i nie tylko) przed ogromnym zadaniem przeniesienia nauczania na system online. W Szkołach Międzynarodowych Regent College od samego początku postawiliśmy na pełną mobilizację dydaktyczną i techniczną z wykorzystaniem platform i technologii, którymi posługują się obecnie uniwersytety m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz szkoły, które odpowiednio wcześnie przeszły proces rejestracyjny i wdrożyły te rozwiązania. Naszą główną platformą jest Google Classroom – każdy uczeń loguje się na nią ze swojego własnego adresu emailowego w domenie szkoły.

Nauka online w klasach 5-8 szkoły podstawowej i liceum

Wszystkie klasy naszej szkoły podstawowej mają swój ustalony plan lekcji online. Lekcje trwają 45 minut i uczniowie w wyznaczonych godzinach logują się na platformę do sekcji poświęconej danemu przedmiotowi. Pracę zaczynamy o godzinie 9:00. Na początku każdej lekcji nauczyciel udostępnia zadania w formie quizów, testów, pytań otwartych, zadań do rozwiązania i innych poleceń do pracy własnej. Po ich wykonaniu uczeń jednym kliknięciem odsyła swoją pracę nauczycielowi do oceny, a po 15-minutowej przerwie przychodzi na kolejną lekcję, zgodnie ze swoim planem lekcji online. System pozwala każdemu nauczycielowi śledzić indywidualną aktywność i postępy ucznia. Pozwala na przesyłanie komentarzy w czasie rzeczywistym całej klasie lub indywidualnym uczniom. Nauczyciel może również, oczywiście, przydzielać punkty i stawiać oceny.Nieodłączną częścią naszej pracy online są spotkania video. Przy użyciu platformy skorelowanej z Google Classroom, uczniowie codziennie w trakcie lekcji nie tylko rozwiązują zadania samodzielnie, ale także uczestniczą w zajęciach z nauczycielami na żywo – od języka polskiego i matematyki począwszy, przez chemię, biologię, fizykę, języki obce (w tym zajęcia z native speakerami z języka angielskiego), aż po muzykę i technikę. W trakcie spotkań video nauczyciel objaśnia materiał (dla przedmiotów ścisłych mamy oprogramowanie do zapisywania wzorów matematycznych – uczeń widzi w trakcie lekcji, co dzieje się na wirtualnej „tablicy”), uczniowie zadają pytania i udzielają odpowiedzi. W trakcie spotkań video wykorzystywane są ponadto różne pomoce dydaktyczne w postaci zadań interaktywnych, nagrań video i zasobów online. Niekiedy cała lekcja jest prowadzona przez video konferencję, kiedy indziej jej część. Jeśli jakiś materiał sprawia poszczególnym uczniom trudności, nauczyciele spotykają się z nimi na indywidualnych sesjach video.


W jaki sposób Regent College zorganizował nauczanie zdalne.

Platforma, z której korzystamy, pozwala również na bardzo sprawne przesyłanie i porządkowanie różnych plików, włączając materiały dodatkowe dla chętnych uczniów.

Wszystkie zadania, jakie uczeń ma danego dnia do wykonania (oraz ewentualne zadania dodatkowe dla chętnych) wyświetlają się w jednym miejscu i znikają po odesłaniu pracy nauczycielowi – pozwala to w bardzo łatwy sposób kontrolować postęp w ciągu dnia. 

Najpóźniej o godzinie 14:00 wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w lekcjach i odesłali wszystkie prace, są już wolni – opuszczają wirtualne klasy ze świadomością, że szkolny dzień minął produktywnie, spotkali się z nauczycielami i kolegami z klasy. Nauczyciele również chwalą sobie poukładany rytm pracy online w naszej szkole i możliwość utrzymania bezpośredniego kontaktu z uczniem. Naszym celem jest także możliwie jak największe odciążenie rodziców, którzy – jak zdajemy sobie sprawę – nie zawsze mają możliwości, by wspólnie z dzieckiem przerabiać każdy przedmiot po kolei. Po dwóch tygodniach pracy z platformą możemy śmiało powiedzieć, że i w tym aspekcie różnimy się znacznie od innych szkół w Elblągu i nie tylko.

Nauka online w klasach 1-3 szkoły podstawowej 

Zorganizowanie nauki online w klasach 1-3 to szczególne wyzwanie dydaktyczne i organizacyjne. Nasz zespół nauczania szkolnego od samego początku założył, że chce uczniom dać więcej niż tylko zamieszczać na Librusie listę zadań do przerobienia z podręcznika i zeszytów ćwiczeń. Nasi nauczyciele zaproponowali, aby w celu zainteresowania dzieci i zachęcenia ich do pracy, a także w ramach ułatwienia dla rodziców (którzy na tym etapie pozostają niezbędną pomocą w nauczaniu zdalnym) przygotować spójną, atrakcyjną graficznie formułę, na którą składać mogłyby się zarówno tradycyjne karty pracy, jak i materiały audio i video oraz instrukcje np. do prac plastycznych. Tak też zrobiliśmy.

Forma graficzna zadań dla uczniów klas 1-3. Po kliknięciu na poszczególne okienka rozwijają się instrukcje, a ikonki prowadzą do stron internetowych i kart pracy przygotowanych przez nauczycieli.
Forma graficzna zadań dla uczniów klas 1-3. Po kliknięciu na poszczególne okienka rozwijają się instrukcje, a ikonki prowadzą do stron internetowych i kart pracy przygotowanych przez nauczycieli.
Forma graficzna zadań dla uczniów klas 1-3. Po kliknięciu na poszczególne okienka rozwijają się instrukcje, a ikonki prowadzą do stron internetowych i kart pracy przygotowanych przez nauczycieli.


Uczniowie klas 1-3, zgodnie ze swoim planem lekcji online za pośrednictwem platformy Google Classroom otrzymują wspomniane powyżej atrakcyjnie opracowane zestawy zadań do przerobienia z przedmiotów objętych programem polskiej edukacji wczesnoszkolnej (w tym języka angielskiego) oraz materiały do realizacji programu Cambridge Primary International Education , w tym materiały do nauki pisania po angielsku metodą phonics, książeczki do czytania z serii Oxford Reading Tree, filmy edukacyjne z zakresu kształcenia językowo-literackiego, przyrodniczego i matematycznego oraz aktywizujące zadania i ćwiczenia z materiałów Cambridge International Education. Ze wszystkimi materiałami dzieci pracują w dogodnym dla siebie i rodziców czasie. Dodatkowo spotykają się ze swoimi nauczycielami na kilku sesjach video w ciągu tygodnia, na których wspólnie omawiają przesłane im materiały, pokazują wykonane przez siebie prace plastyczne i projekty oraz mają szansę się zobaczyć i podzielić się różnymi opowieściami, a tych naszym kreatywnym maluchom nie brakuje nawet w sytuacji, gdy nie mogą swobodnie wyjść z domu.

CO DALEJ?

Wszyscy liczymy na to, że będziemy mogli niedługo wrócić do pięknego budynku naszej szkoły, że znów zrobi się gwarno, że będzie wspólnie się uczyć, śmiać i żartować, że będziemy stać w kolejce do pierogów, zup, kruchych babeczek i innych cudów w naszej Lovely Kitchen. Póki co, nasz zespół dydaktyczny i administracyjny robi co może, aby w sytuacji, gdy wszyscy mamy wrażenie, że świat nagle skurczył się do czterech ścian, horyzonty naszych uczniów cały czas się rozwijały. Dziękujemy naszym Uczniom za sumienność i zaangażowanie, Nauczycielom za kreatywność i elastyczność, a Rodzicom za wsparcie i doping. 
Najnowsze wiadomości z Regent College.