Sukcesy i radości pierwszego semestru w klasach 1-3

Joys and achievements of the first semester in P1-P3

Popołudnie w klasach 1-3 umiliły dziś nagrody, certyfikaty i wspomnienia z pierwszego semestru. Podsumowaliśmy wydarzenia, osiągnięcia i wyzwania, którym nasi najmłodsi dzielnie stawiali czoła. Bez wątpliwości w minionym semestrze było nie tylko sporo nauki w języku polskim i angielskim, ale też wiele odkryć i zabawy. Przekonać o tym możecie się, oglądając nasz krótki filmik podsumowujący. 

Uczniowie klasy 1 otrzymali dyplomy za znakomite wejście w szkolny tryb, a uczniowie klasy 2 za udział w konkursie czytelniczym. W każdej klasie przyznane również zostały nagrody za najwyższe frekwencje. 

Semestr letni także będzie także w mnóstwo atrakcji. Życzymy wszystkim wielu sukcesów i dobrej zabawy!
The afternoon in P1-P3 today was extra special and filled with awards, certificates and memories of the first semester. We have summarised the events, achievements and challenges that our young students faced. Without any doubts there was a lot of learning in both Polish and English last semester, but there was also plenty of discoveries and fun. Our short video will give you examples of both.

Our P1 pupils received diplomas for a very successful beginning of their school career and P2 students for participation in a reading competition. In each of the classes we have also handed in awards for the highest attendance.

The Summer semester is also going to be filled with attractions. We wish you all plenty of fun and lots of achievements!


Najnowsze wiadomości z Regent College.