Bezpłatna opieka dentystyczna w naszej szkole

Free dental care in our school.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 grudnia 2019 roku podpisaliśmy porozumienie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum Stomatologii” – Radosław Nowak gwarantujące bezpłatne usługi ogólnostomatologiczne. 

Gabinet mieści się w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 94a.

Szkoła będzie organizowała przeglądy dentystyczne według ustalonego harmonogramu, natomiast na leczenie ucznia, rodzice będą umawiali się indywidualnie.

Wszystkie zabiegi łącznie z przeglądem wymagają zgody rodzica/opiekuna prawnego. Opieką objęci są wszyscy uczniowie Regent College.We are pleased to let you know that on 10th December 2019 we have signed an agreement with a dental practice Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Centrum Stomatologii” – Radosław Nowak, which guarantees free general dental care.  

The practice is located at ul. Płk. Dąbka 94a. 

Our school will be organizing dental checkups according to an internal schedule and for the treatment the parents will be required to make individual appointments. 

All treatment, including the check-ups requires a consent from parent/carer.

Najnowsze wiadomości z Regent College.