Dzień Niepodległości w Regencie.

The Independence Day at Regent.

Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się w Regencie już w piątek (08.11). Tego dnia bowiem o godzinie 11:11 cała szkoła wspólnie odśpiewała hymn. Dodatkowo w tym dniu odbył się tradycyjny już konkurs na „Krawaciarza roku”. Dzieci miały za zadanie przyjść do szkoły w najbardziej oryginalnym krawacie. W celu wybrania „Krawaciarza roku” odbyło się tajne głosowanie.  Uczniowie wykazali się wielkim talentem i pomysłowością w wykonywaniu swoich prac konkursowych. Krawaty wywołały uśmiech na twarzy niejednego ucznia.


Świętowanie miało miejsce także we wtorek (12.11), tego dnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości. Jako pierwsi, część artystyczną przedstawili najmłodsi uczniowie–klasy 1-3. Zaprezentowali historię Polski w formie wierszy oraz piosenek. Apel dla starszych uczniów poprowadzony został przez uczniów z klasy VIII Mikołaja Chlebowskiego i Jakuba Sienkiewicza. Z kolei uczniowie klasy V zaprezentowali część artystyczną, w której przedstawili historię Polski od zaborów po odzyskanie niepodległości. Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie wszystkim uczniom tarczy z nowym logiem szkoły, będącej znakiem szczególnym naszej społeczności. Apel został podsumowany ogłoszeniem wyników na „Krawaciarza roku”. Ponieważ konkurencja była niezwykle zawzięta, dyrekcja postanowiła wręczyć jedno pierwsze miejsce i dwa wyróżnienia. Krawaciarzem roku został Wiktor Kozieł (klasa VII), natomiast wyróżnienia dostali Gabriela Lelewskia (klasa V) i Mateusz Gursztyn (klasa VII).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom naszej zabawy!

The Independence Day celebrations began at Regent on Friday (08/11). On that day, at 11:11, the whole school sang the national anthem. Also, a traditional competition for the most original tie took place on that day for which the students were supposed to put on funny ties. A special vote was held to decide which tie was considered the most original one.  The children showed great talent and creativity in carrying out the task. The ties brought smiles to many student’s faces.

Tarcza Regent College International Schools z logiem szkoły i herbem Elbląga. Special shields with a new school logo.

The celebration took place also on Tuesday (12/11), on that day the whole school gathered for the assembly about the Independence Day. The youngest students (grades 1-3) were the first to present the artistic part. They presented the history of Poland in the form of pems and songs. The assembly for the older students was led by the 8th grade students, Mikołaj Chlebowski and Jakub Sienkiewicz. Additionally the 5th grade students did a presentation about the history of Poland regaining its independence. The day was additionally commemorated with special shields with a new school logo, which are a special sign of our community. The appeal was summed up with the announcement of results for „The most original tie” competition. The most original tie award went to Wiktor Kozieł (grade 7th) while Gabriela Lelewska (grade 5th) and Mateusz Gursztyn (grade 7th) received recognition awards.

Congratulations to all the participants and winners of our competition!