Najlepszy wynik egzaminu gimnazjalnego 2019 w Elblągu

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. odbył się w Regent College egzamin gimnazjalny. Jesteśmy szczęśliwi, iż nasi absolwenci uzyskali najlepszy wynik w mieście. Gratulujemy!!!

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części:

  1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
  2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
  3. z języka obcego nowożytnego.‎

Także w tym roku nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki z poszczególnych części tego sprawdzianu i uzyskali średni wynik z trzech części egzaminu na poziomie 72,33%. Jest to wynik najlepszy w Elblągu. Dla porównania średni wynik w miastach powyżej 100000 mieszkańców w Polsce wyniósł 63%, w Gdańsku także 63%, w Olsztynie 61%, a w Elblągu 56%.

Poniżej znajdują się obrazy przedstawiające porównanie wyniku naszej szkoły na tle ocen średnich uzyskanych w Elblągu, Olsztynie, Gdańsku i Polsce, a także porównanie do najlepszych wyników uzyskane przez elbląskie klasy gimnazjalne.

Porównanie średnich wyników z całości egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.
Wyniki najlepszych szkół z egzaminu gimnazjalnego w Elblągu w roku 2019.

Jak widać w tabeli powyżej uczniowie gimnazjum zdali najlepiej egzamin z języka angielskiego i przyrody w Elblągu.