Informacja dla kandydatów do klas pierwszych Liceum

Informujemy, iż test sprawdzający z języka angielskiego dla kandydatów do klas pierwszych Anglojęzycznego Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 1500.

Sprawdzian nie dotyczy absolwentów naszych szkół.

Zapraszamy!