Regent dołącza do szkół Cambridge International

Regent joins Cambridge International Schools

Dziś gościliśmy w naszej szkole z wizytą akredytacyjną przedstawiciela Uniwersytetu w Cambridge, Nicka Mazura. Wizyta dotyczyła rejestracji naszej szkoły w prestiżowym programie Cambridge Primary.

W czasie wizyty Pan Mazur przyglądał się pracy w klasach, oglądał nasze sale lekcyjne, bibliotekę, pracownię chemiczną i komputerową, rozmawiał z uczniami i nauczycielami oraz przeprowadził spotkania z dyrekcją.

Z radością informujemy, że przeszliśmy cały proces bardzo pomyślnie i bez żadnych zastrzeżeń nasza aplikacja skierowana zostaje do finalizacji w Cambridge. Dołączymy w ten sposób, jako 14 szkoła w Polsce do międzynarodowej sieci Cambridge International Education. Program Cambridge Primary wprowadzać zaczynamy od 1 września w klasie I szkoły podstawowej.

Nie mniejszą radość niż pomyślny wynik wizyty akredytacyjnej sprawiło nam obserwowanie naszych uczniów, którzy byli bardzo otwarci, komunikatywni i chętnie z własnej inicjatywy  nawiązywali rozmowy z Panem Mazurem. Zebraliśmy za to sporo komplementów. Jesteśmy z naszych uczniów bardzo dumni!

Jutro nasz koordynator ds. edukacji dwujęzycznej, Dr Anna Martowicz, dołączy do reprezentantów innych szkół Cambridge International z całej Europy na zjeździe Cambridge School Leaders w Warszawie. 

Today we welcomed a representative from Cambridge University, Mr Nick Mazur. He arrived with an accreditation visit which is the final part of our school’s registration process in the prestigious Cambridge Primary programme.

Mr Mazur visited our classes, watched lessons, made a tour of our library, dining hall, chemistry and IT lab, spoke to our students and teachers and had a sit-down meeting with our management team.

We are happy to announce that we went through the process very successfully and without any reservations our application will be submitted for finalization of agreement in Cambridge. We will join, as the 14th school in Poland, an international Cambridge Education network  and we will start delivering the programme from primary 1 in September.

No less than the successful result of the approval visit we enjoyed watching our pupils, who were very communicative, open and keen to speak to Mr Mazur at their own initiative. This didn’t go unnoticed – Mr Mazur concluded that the atmosphere in the school is very warm and friendly and the pupils are very confident in communicating in English. We are really proud of our pupils.

Tomorrow, our Bilingual Education Coordinator, Dr Anna Martowicz will join representatives from other Cambridge International schools from across Europe in the Cambridge School Leaders Forum in Warsaw.